Giới thiệu

Website rút gọn link, tạo bio page, tạo QR code miễn phí TTH.VN được thành lập với mong muốn cung cấp cho người dùng tại Việt Nam công cụ miễn phí nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Tính năng nổi bật tại version 1.5:

  • Rút gọn link bằng domain ngắn https://tth.vn/alias với hơn 10 tính năng nâng cao.
  • Tạo Bio Page bằng domain định danh độc đáo My Name: https://my.name.vn/alias
  • Chức năng tạo QR Code nâng cao.

Các ưu điểm của TTH.VN so với các website rút gọn link khác

Link rút gọn không bao giờ hết hạn

Không giống như hầu hết website rút gọn link khác, các link rút gọn tại TTH.VN không bao giờ hết hạn, kể cả  khi bạn không đăng ký tài khoản.

  • Domain tth.vn và my.name.vn được sử dụng tính năng bảo mật của tên miền Việt Nam DNSSEC
  • Hệ thống caching server tối ưu tốc độ rút gọn link và tốc độ truy cập link rút gọn.