Rút gọn link, tạo bio link, tạo bio page, tạo QR miễn phí

Rút gọn link miễn phí, tạo bio page, tạo bio link miễn phí, không có quảng cáo, lưu giữ vĩnh viễn.
Dù miễn phí nhưng chúng tôi luôn đảm bảo dữ liệu của bạn an toàn!

Link đã được rút gọn thành công!
Lưu ý: Link có nội dung giả mạo, lừa đảo, tín dụng đen, đồi trụy, vi phạm pháp luật sẽ bị xóa mà không cần báo trước.
Tạo tài khoản của bạn và sử dụng hơn 10 tính năng khác miễn phí.

Get started

Link rút gọn với khả năng vô hạn.

Không chỉ là một link rút gọn, nó còn là cầu nối giữa bạn và khách hàng của mình. Một link rút gọn cho phép bạn theo dõi nhiều dữ liệu về khách hàng và hành vi của họ.

Smart Targeting

Target your customers to increase your reach and redirect them to a relevant page. Add a pixel to retarget them in your social media ad campaign.

In-Depth Analytics

Share your links to your network and measure data to optimize your marketing campaign's performance. Reach an audience that fits your needs.

Digital Experience

Use various powerful tools increase conversion and provide a non-intrusive experience to your customers without disengaging them.

Perfect for sales & marketing

Understanding your users and customers will help you increase your conversion. Our system allows you to track everything. Whether it is the amount of clicks, the country or the referrer, the data is there for you to analyze it.

  • Redirection Tools
  • Powerful Statistics
  • Beautiful Profiles
Perfect for sales & marketing
Powerful tools that work

Our product lets your target your users to better understand their behavior and provide them a better overall experience through smart re-targeting. We provide you many powerful tools to reach them better.

  • Quản lý liên kết
  • Privacy Control
  • Powerful Dashboard
Powerful tools that work
Powerful tools that work
QR Code

Mã QR dễ sử dụng, động và có thể tùy chỉnh cho các chiến dịch tiếp thị của bạn. Phân tích số liệu thống kê và tối ưu hóa chiến lược tiếp thị của bạn và tăng mức độ tương tác.

Get Started
New York, United States
Someone visited your link
New York, United States
2 minutes ago
Paris, France
Someone visited your link
Paris, France
5 minutes ago
London, United Kingdom
Someone visited your link
London, United Kingdom
8 minutes ago

Optimize your marketing strategy

Understanding your users and customers will help you increase your conversion. Our system allows you to track everything. Whether it is the amount of clicks, the country or the referrer, the data is there for you to analyze it.

Get Started

More features than asked for

Custom Landing Page

Create a custom landing page to promote your product or service on forefront and engage the user in your marketing campaign.

CTA Overlays

Use our overlay tool to display unobtrusive notifications, polls or even a contact on the target website. Great for campaigns.

Event Tracking

Add your custom pixel from providers such as Facebook and track events right when they are happening.

Team Management

Invite your team members and assign them specific privileges to manage links, bundles, pages and other features.

Branded Domain Names

Easily add your own domain name for short your links and take control of your brand name and your users' trust.

Robust API

Use our powerful API to build custom applications or extend your own application with our powerful tools.

Integrations

Powering

13416 +

Liên kết

Serving

4043902 +

Số lần nhấp chuột

Trusted by

571 +

Happy Customers